Hogeschool van Amsterdam

Toelating

De minimumeis voor toelating is een tweedegraadsbevoegdheid/bachelor of education of een wo-bachelor met educatieve minor. Als contractstudent kunt u ook een ander vak volgen dan waartoe u bevoegd bent.

Voor de reguliere opleiding geldt dat u alleen wordt toegelaten met een bevoegdheid of educatieve minor in hetzelfde vak. Met ingang van studiejaar 2018-19 geldt dat u met een wo-bachelor wiskunde zonder educatieve minor en een aanstelling als leraar ook toelaatbaar bent.
Ook leraren in het bezit van een relevant wo-bachelordiploma, zoals informatica en econometrie, zijn welkom.

U krijgt geen toestemming om onderdelen van het masterprogramma te volgen als u de bacheloropleiding in voltijd, deeltijd of per module volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 februari 2018