Hogeschool van Amsterdam

Toelating

De minimumeis voor toelating is een tweedegraadsbevoegdheid of een universitaire Bachelor met educatieve minor. U kunt ook een ander vak volgen dan waartoe u bevoegd bent. Een docent met een bevoegdheid natuurkunde kan bijvoorbeeld een module wiskunde gaan volgen.

Voor de reguliere opleiding geldt dat u alleen wordt toegelaten met een bevoegdheid in hetzelfde vak. U wordt geen toestemming verleend onderdelen van het masterprogramma te volgen terwijl u voltijds, in deeltijd of per module de Bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 december 2017