Hogeschool van Amsterdam
 

Leiderschap van leraren

Leraar zijn in Amsterdam is een interessante, veelzijdige baan. Amsterdamse leraren staan samen voor belangrijke en complexe uitdagingen die vragen om collectieve, duurzame en realistische antwoorden. Systematisch samen werken aan goed onderwijs betekent dat leraren het initiatief nemen bij onderwijsontwikkeling en daarbij op basis van expertise en affiniteit invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school. Dit wordt ook wel aangeduid als teacher leadership, leiderschap van leraren. Teacher leadership vraagt van scholen en schoolleiders dat zij leiderschap delen en van leraren dat zij hun leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken.

De leergang Leiderschap van leraren is gericht op het ondersteunen van leraren om binnen hun school het initiatief te nemen bij onderwijsontwikkeling en daarbij hun collega’s te betrekken. Daartoe biedt het traject leraren de gelegenheid om samen met collega’s van andere Amsterdamse scholen hun leiderschap te ontwikkelen en inzichten te verwerven rond onderwijsontwikkeling en veranderprocessen. Het is daarmee een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling.

Deze leergang wordt in nauwe samenwerking verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, Montessori Scholengroep Amsterdam, Esprit Scholen en het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juli 2021