Hogeschool van Amsterdam
 

Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis /kader

Een kwart van de lessen op het vmbo wordt verzorgd door docenten die daartoe niet of onvoldoende bevoegd zijn. Leraren met een afgeronde Pabo opleiding geven les in vakken als Nederlands en Rekenen-Wiskunde. Deze leraren missen echter een bevoegdheid voor het vmbo. Bent u een leraar die lesgeeft op het vmbo zonder bevoegdheid maar met een afgeronde Pabo-opleiding? Met dit verkorte opleidingstraject behaalt u de bevoegdheid 'groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader' waarna u bevoegd bent om les te geven in de onderbouw van het vmbo basis/kader.

CONTACT

Voor meer informatie, zie de tabs hiernaast of neem contact op met de coördinator van dit traject: Johan Stip (j.stip@hva.nl).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 juni 2020