Hogeschool van Amsterdam

Veel gestelde vragen

Nee, om het geschiktheidsonderzoek te doen heeft u een werkgever (bevoegd gezag van een school) nodig die voornemens is u in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Als zij-instromer bent u verplicht om tenminste één dag per week als leraar voor de klas te staan. Het is mogelijk om dit uit te breiden. U maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de HvA is daarbij niet betrokken.

Wij adviseren zij-instromers om niet meer dan twee dagen per week als leraar te werken. U moet immers ook voldoende tijd hebben voor het opleidingstraject en uit ervaring blijkt dat dit intensief is, waarin u een snelle ontwikkeling doormaakt. Als na enkele maanden blijkt dat de totale werkbelasting een uitbreiding van lesgevende taken toestaat, dan is het vaak mogelijk om dit alsnog uit te breiden.

Voor het aanvragen van de subsidie is dit een bezwaar. U mag in de afgelopen twee jaar niet ingeschreven staan bij een lerarenopleiding (bekostigd of onbekostigd) om de subsidie van het ZiB-traject aan te vragen. U kunt het ZiB-traject wel volgen zonder subsidie. Stond u de afgelopen twee jaar wel ingeschreven bij een lerarenopleiding maar heeft u een diploma behaald dan geldt deze regel niet en kunt u een tweedegraadsbevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroeptraject.

Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat u alleen aan een ZiB-traject mag deelnemen als u tenminste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma. De HvA volgt deze wettelijke eis.

Uitzondering op deze regel is als u onderwijs wilt gaan geven in

  • A: bouwen, wonen en interieur;
  • B. produceren, installeren en energie;
  • C. mobiliteit en transport; of
  • D. horeca, bakkerij en recreatie.

Dan kan een mbo niveau 4 diploma met aantoonbaar hbo denk- en werkniveau  volstaan. Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Leraar Mens en Technologie of Leraar Horeca en Voeding wordt ingeschat of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te kunnen halen. 

De opleiding speelt geen actieve rol in het vinden van een werkplek waar u het Zij-instroom in Beroeptraject kunt uitvoeren.

Mocht u behoefte hebben aan begeleiding tijdens het samenstellen van het portfolio, neem dan contact op met assessmentfoo@hva.nl. Portfoliobegeleiding bieden we aan voor € 230 per gesprek (1 uur begeleiding en 1 uur voorbereiding voor de begeleider).

Tijdens het Zij-instroom in Beroeptraject tweedegraads kun je lesgeven in de eerste drie jaar van het havo en vwo (de onderbouw) of in het vmbo

Op dit moment (januari 2020) wordt door het ministerie van OC&W de laatste hand gelegd aan een wijzigingsregeling. Met deze regeling wordt het mogelijk gemaakt dat u uw tweedegraadsbevoegdheid haalt via het Zij-instroom in Beroeptraject als u (onbevoegd) werkzaam bent in het mbo. U komt ook in aanmerking voor de subsidie. Deze regeling zal met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 in werking treden. U moet aan dezelfde toelatingscriteria voldoen als iemand die (onbevoegd) werkzaam is in het vo.

Als u (onbevoegd) werkzaam bent in het mbo kunt ook een startbekwaamheid verwerven met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Het is een algemeen pedagogisch-didactisch traject voor docenten die beschikken over een afgeronde vakopleiding op hbo/wo niveau. Met dit getuigschrift verwerft u een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het mbo. Deze startbekwaamheid geldt niet in het voorgezet onderwijs.

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je niet geschikt bent voor het zij-instroom in beroeptraject maar wel geschikt bent voor het beroep van leraar dan kan je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Opnieuw het geschiktheidsonderzoek doen bij de HvA is mogelijk na een jaar. 

Het hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject voor zij-instroom (zie onder ‘Voor wie?’ de overige eisen). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is dus niet mogelijk om het geschiktheidsonderzoek af te leggen voordat het hbo-diploma is behaald. Het is wel mogelijk om alvast voorbereidende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, de portfolio-instructie en het samenstellen van het portfolio. Zodra het bachelordiploma is behaald kan het portfolio worden ingeleverd en het geschiktheidsonderzoek worden ingepland.

Het Loket Assessment-FOO doet zijn uiterste best om de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. We werken bijvoorbeeld met getrainde en/of gecertificeerde assessoren en de assessmentprocedure is helder beschreven voor de kandidaten. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing van de assessoren en/of de eindrapportage. Als u er in een gesprek met de assessoren niet uit komt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 31 januari 2020