Veelgestelde vragen

Nee, om het geschiktheidsonderzoek te doen heeft u een werkgever (bevoegd gezag van een school) nodig die voornemens is u in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Als zij-instromer bent u verplicht om tenminste 8 uur per week als leraar voor de klas te staan in het vak waarvoor u uw bevoegdheid wilt halen. Het is mogelijk om dit uit te breiden. U maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de HvA is daarbij niet betrokken. De HvA adviseert zij-instromers om niet meer dan twee dagen per week als leraar te werken. U moet immers ook voldoende tijd hebben voor het opleidingstraject en uit ervaring blijkt dat het zij-instroomtraject intensief is, waarin u een snelle ontwikkeling doormaakt. Als na enkele maanden blijkt dat de totale werkbelasting een uitbreiding van lesgevende taken toestaat, dan is het vaak mogelijk om dit alsnog uit te breiden.

Voor het aanvragen van de subsidie is dit een bezwaar. U mag in de afgelopen twee jaar niet ingeschreven staan bij een lerarenopleiding (bekostigd of onbekostigd) om de subsidie van het ZiB-traject aan te vragen. U kunt het ZiB-traject wel volgen zonder subsidie. Stond u de afgelopen twee jaar wel ingeschreven bij een lerarenopleiding maar heeft u een diploma behaald dan geldt deze regel niet en kunt u een tweedegraadsbevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroeptraject.

Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat u alleen aan een ZiB-traject mag deelnemen als u tenminste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma. De HvA volgt deze wettelijke eis.

Uitzondering op deze regel is als u onderwijs wilt gaan geven in

  • A: bouwen, wonen en interieur;
  • B. produceren, installeren en energie;
  • C. mobiliteit en transport; of
  • D. horeca, bakkerij en recreatie.

Dan kan een mbo niveau 4 diploma met aantoonbaar hbo denk- en werkniveau volstaan. Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Leraar Mens en Technologie of Leraar Horeca en Voeding wordt ingeschat of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te kunnen halen.

De opleiding speelt geen actieve rol in het vinden van een werkplek waar u het Zij-instroom in Beroeptraject kunt uitvoeren.

Mocht u behoefte hebben aan begeleiding tijdens het samenstellen van het portfolio, neem dan contact op met assessmentfoo@hva.nl. Portfoliobegeleiding bieden we aan voor € 230 per gesprek (1 uur begeleiding en 1 uur voorbereiding voor de begeleider).

Tijdens het Zij-instroom in Beroeptraject tweedegraads kun je lesgeven in de eerste drie jaar van het havo en vwo (de onderbouw) of in het vmbo

Ja, als u (onbevoegd) werkzaam bent in het mbo dat kunt u uw tweedegraadsbevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroeptraject. U werkgever komt in aanmerking voor subsidie. U moet aan dezelfde toelatingscriteria voldoen als iemand die (onbevoegd) werkzaam is in het vo.

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je niet geschikt bent voor het zij-instroom in beroeptraject maar wel geschikt bent voor het beroep van leraar dan kan je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Opnieuw het geschiktheidsonderzoek doen bij de HvA is mogelijk na een half jaar.

Het hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject voor zij-instroom (zie onder ‘Voor wie?’ de overige eisen). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is dus niet mogelijk om het geschiktheidsonderzoek af te leggen voordat het hbo-diploma is behaald. Het is wel mogelijk om alvast voorbereidende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, de portfolio-instructie en het samenstellen van het portfolio. Zodra het bachelordiploma is behaald kan het portfolio worden ingeleverd en het geschiktheidsonderzoek worden ingepland.

We doen natuurlijk onze uiterste best om de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarom werken we met getrainde en/of gecertificeerde assessoren en is de assessmentprocedure helder beschreven. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met het verloop van de procedure en/of de eindrapportage. Kom je er niet uit in een gesprek met de assessoren, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 juli 2022