Meer informatie

Als u na het bestuderen van de informatie op deze website nog vragen heeft, dan nodigen wij u uit om een van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken. Als u vragen heeft die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben, dan kunt u deze vragen per e-mail of telefonisch stellen. U kunt contact opnemen met:

Loket assessments Faculteit Onderwijs en Opvoeding
E: assessment-foo@hva.nl
T: 020-5995563

Voor algemene informatie over het zij-instroomtraject kunt u ook kijken op Lerarenopleidingen Amsterdam.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 oktober 2019