Kosten

Uw werkgever kan met de geschiktheidsverklaring een subsidie aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de kosten. Deze subsidie bedraagt maximaal €20.000. Hieruit kan uw werkgever het geschiktheidsonderzoek (€2.550), de scholing en de begeleiding van u als zij-instromer betalen.

De totale kosten van het ZiB-traject hangen af van het aantal vakken dat u nog moet volgen. De subsidie van €20.000 volstaat om het gehele ZiB-traject te bekostigen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 juni 2019