Inhoud en werkwijze

De stappen die u neemt om aan dit onderzoek deel te nemen zijn:

U meldt zich aan voor het vrijblijvende intakegesprek op de pagina Aanmelden. Let op: bij de aanmelding moet u een geldig identiteitsbewijs en een bachelor- of masterdiploma uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand.

Intakegesprek

Op basis van deze aanmelding krijgt u een gesprek met de intaker van de door u gekozen opleiding. Hier volgt een eerste check of u voldoet aan de criteria en wordt bepaald of u al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt om in maximaal twee jaar het Zij-instroom in Beroeptraject te kunnen afronden. Het is ook voor u een check of dit traject wel bij u past.

Schrijven en samenstellen portfolio

Een belangrijk onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het samenstellen van een portfolio waarin u zichtbaar maakt wat uw actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de tweedegraadsleraar. U ontvangt een handleiding, waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten. In ieder geval neemt u uw Eerder Verworven Competenties (EVC’s) en behaalde diploma’s in het portfolio op. Over het samenstellen van het portfolio en het geschiktheidsonderzoek krijgt u meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor krijgt u na uw intakegesprek een uitnodiging.

Het afgeronde portfolio stuurt u naar assessment-foo@hva.nl. Het bureau checkt het portfolio op volledigheid (niet op inhoud). Als het volledig is dan plant het bureau in overleg met u en de assessoren een dag en tijd in voor de afname van het geschiktheidsonderzoek. Tussen het inleveren van het portfolio en het afronden van het geschiktheidsonderzoek zit ongeveer 6 tot 8 weken.

Aanmelden

U vraagt het geschiktheidsonderzoek zelf aan. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van uw werkgever. Laat daarom voordat u het portfolio inlevert de werkgeversverklaring door uw werkgever ondertekenen en stuur deze naar assessment-foo@hva.nl. Met de werkgeversverklaring vraagt uw werkgever het geschiktheidsonderzoek aan en gaat akkoord met de kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht als de datum voor het assessment is vastgesteld.

Geschiktheidsonderzoek

Twee getrainde assessoren nemen het assessment af. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. U geeft een (zelfstandige) les op de school waar u werkt/gaat werken. De les is in het vak waarvoor u uw bevoegdheid wilt halen.
  2. U voert een reflectiegesprek over de gegeven les.
  3. U voert een beoordelingsgesprek (d.m.v. een criteriumgericht interview) naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde lessen.

Na afloop krijgt u direct mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen tien werkdagen ontvangt u ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment krijgt u een geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Met deze geschiktheidsverklaring kan uw werkgever de subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal €20.000. Meer informatie hierover vindt u op de pagina kosten.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 juni 2021