Hogeschool van Amsterdam

Voorlichtingsbijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een Zij-instroom in Beroeptraject bij Pabo van de HvA? Bekijk dan onderstaande voorlichtingsvideo's. Iedere video heeft een eigen onderwerp. In de eerste video gaan we in op de verschillen tussen het Zij-instroom in Beroep traject en de driejarige bacheloropleiding. In de tweede video vertellen we meer over het werkervaringstraject en het geschiktheidsassessment. In de laatste video gaan we in op het opleidingstraject.

Heeft u na afloop van deze video nog vragen over het traject? Dan bent u van harte welkom op het vragenhalfuurtje dat op meerdere momenten in het jaar georganiseerd wordt, steeds tussen 15.30 en 16.00 uur.

Wilt u gaan starten met het geschiktheidsonderzoek? Dan raden we u aan een bijeenkomst over het portfolio bij te wonen waarin u een nadere uitleg en instructie krijgt over het portfolio. Ook deze bijeenkomsten vinden regelmatig plaats, steeds tussen 16.00 en 17.00 uur.

Het verschil tussen het Zij-instroomtraject en de deeltijdopleiding

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het geschiktheidsonderzoek en het werkervaringstraject

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het opleidingstraject

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Datum

Vragenhalfuurtje

Voorlichting portfolio

maandag 31 augustus 2020 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
donderdag 22 oktober 2020 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
maandag 23 november 2020 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
donderdag 14 januari 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
maandag 15 februari 2021 geen 16.00 - 17.00 uur
maandag 22 maart 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
maandag 19 april 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
donderdag 27 mei 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur
maandag 21 juni 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 uur

U kunt zich via onderstaande link voor een of beide bijeenkomsten aanmelden.

De bijeenkomsten zullen op de geplande data en tijdstippen online doorgaan. Wanneer u zich voor een bijeenkomst aanmeldt, ontvangt u aanvullende informatie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2020