Hogeschool van Amsterdam

Voorlichtingsbijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een Zij-instroom in Beroeptraject bij Pabo van de HvA? Bekijk dan onderstaande voorlichtingsvideo's. Iedere video heeft een eigen onderwerp. In de eerste video gaan we in op de verschillen tussen het Zij-instroom in Beroep traject en de driejarige bacheloropleiding. In de tweede video vertellen we meer over het werkervaringstraject en het geschiktheidsassessment. In de laatste video gaan we in op het opleidingstraject.

Heeft u na afloop van deze video nog vragen over het traject? Dan bent u van harte welkom op het vragenhalfuurtje dat op meerdere momenten in het jaar georganiseerd wordt, steeds tussen 15.30 en 16.00 uur.

Wilt u gaan starten met het geschiktheidsonderzoek? Dan raden we u aan een bijeenkomst over het portfolio bij te wonen waarin u een nadere uitleg en instructie krijgt over het portfolio. Ook deze bijeenkomsten vinden regelmatig plaats, steeds tussen 16.00 en 17.00 uur.

Het verschil tussen het Zij-instroomtraject en de deeltijdopleiding

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het geschiktheidsonderzoek en het werkervaringstraject

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het opleidingstraject

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Datum

Vragenhalfuurtje

Voorlichting portfolio

dinsdag 14 september 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
donderdag 14 oktober 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
maandag 8 november 2021 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
maandag 14 februari 2022 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
maandag 21 maart 2022 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
donderdag 19 mei 2022 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
dinsdag 19 april 2022 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00
maandag 20 juni 2022 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00

U kunt zich via onderstaande link voor een of beide bijeenkomsten aanmelden.

De bijeenkomsten zullen op de geplande data en tijdstippen online doorgaan. Wanneer u zich voor een bijeenkomst aanmeldt, ontvangt u van ons een deelnamelink en aanvullende informatie.

Open dag

U kunt ook een presentatie bijwonen op de reguliere open dagen. Deze vinden plaats op:

Datum Tijd
zaterdag 30 oktober 2021 10.00-14.00
zaterdag 11 december 2021 10.00-14.00
zaterdag 12 februari 2022 10.00-14.00
dinsdag 12 april 2022 18.00-21.00

Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de open dag. Vlak voor een open dag kunt u zich via deze pagina aanmelden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juli 2021