Hogeschool van Amsterdam

Veel gestelde vragen

Helaas, dat kan niet. Om het geschiktheidsonderzoek te kunnen doen heb je een werkgever (bevoegd gezag van een school) nodig die van plan is jou in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Er is geen wettelijk minimum. Maar de HvA hanteert als minimum twee dagen per week. Dit kun en mag je uitbreiden, in overleg met je werkgever. Wel adviseren we je om niet meer dan drie dagen per week voor de klas te gaan staan. Zo houd je voldoende tijd over voor je studie.

Dat ligt eraan of je wel of geen diploma hebt behaald. Stond je in de afgelopen twee jaar wel ingeschreven voor een lerarenopleiding én heb je een diploma behaald, dan kun je het ZIB-traject mét subsidie volgen. Heb je geen diploma behaald, dan kun je het ZIB-traject wel volgen, maar dan krijgt je werkgever geen subsidie.

Helaas, dat kan niet. Het is wettelijk niet mogelijk. Wil je toch voor de klas? We hebben ook andere opleidingsvarianten waarvoor je wellicht wel toelaatbaar bent: onze vierjarige voltijdopleiding, de driejarige vwo-route en de Universitaire Pabo van Amsterdam .

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek. Maar we helpen je graag! Hier vind je een overzicht van scholen waar we mee samenwerken. Zij hebben belangstelling in Zij-instromers. Je kunt ook terecht bij 1Loket .

Dat is zeker mogelijk! We bieden begeleiding aan voor het samenstellen van je portfolio voor € 230 per gesprek (1 uur begeleiding en 1 uur voorbereiding voor de begeleider. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met assessmentfoo@hva.nl.

De enige voorwaarde die we stellen dat je de groep waar je de praktijkopdracht voldoende groot is. Groepen kleiner dan 15 leerlingen komen met name in het speciaal onderwijs voor, twijfel je of de groep voldoende groot is, neem dan contact met ons op.

In principe zijn alleen de twee assessoren die jouw les observeren in het lokaal aanwezig. Zij beoordelen of je zelfstandig voor de klas kunt staan. Dit kan natuurlijk alleen goed beoordeeld worden wanneer je zonder begeleiding de praktijkopdracht uitvoert.

Als blijkt dat je niet geschikt bent voor het Zij-instroomtraject, maar wél voor het beroep van leraar, dan kun je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Je kunt ook het geschiktheidsonderzoek opnieuw doen. Dat kan na 6 maanden.

Helaas, je moet nog even geduld hebben. Je hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek. Daar kunnen we geen uitzonderingen op maken. Je kunt je wél alvast voorbereiden; bijvoorbeeld door een voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken en het samenstellen van je portfolio.

Ja hoor. Ook als je in het speciaal (basis-)onderwijs werkt, ben je welkom. En je kunt ook subsidie aanvragen bij DUO. Realiseer je wel dat de opleiding zich richt op het reguliere basisonderwijs. En je bevoegdheid ook. Het is daarom waardevol om, tijdens je opleiding, ook op een reguliere basisschool werkervaring op te doen.

Ja hoor. Ook als je op een praktijkschool werkt, ben je welkom. En je kunt ook subsidie aanvragen bij DUO. Realiseer je wel dat de opleiding zich richt op het reguliere basisonderwijs. En je bevoegdheid ook. Het is daarom waardevol om, tijdens je opleiding, ook op een reguliere basisschool werkervaring op te doen.

We doen natuurlijk onze uiterste best om de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarom werken we met getrainde en/of gecertificeerde assessoren en is de assessmentprocedure helder beschreven. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van de assessoren en/of de eindrapportage. Kom je er niet uit in een gesprek met de assessoren, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure.

Je krijgt twee mogelijkheden om te toets te halen. Haal je de eerste keer de toets niet, dan mag je alleen ee twee mogelijkheid doen wanneer je meer dan 70 punten hebt behaald bij de eerste mogelijkheid. Om de toets te behalen hanteren we een norm van 103 punten. Wanneer je je aanmeld voor de rekentoets krijg je informatie over de datum, tijd en betalingswijze.

Dan wordt de aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek bij de HvA helaas geannuleerd. Het is wel mogelijk om met de resultaten van de wiscat-rekentoets (historisch overzicht en certificaat) die afgenomen is bij een andere onderwijsinstelling het geschiktheidsonderzoek bij de HvA te vervolgen.

We hanteren de landelijke norm van 103 punten.

Dat kan tot uiterlijk een week voor de toetsafname. Neem hiervoor contact op met het Loket Assessments via assessment-foo@hva.nl

Je geschiktheidsverklaring is twee jaar geldig. Na deze termijn wordt er in overleg met de hogeschool gekeken in hoeverre de geschiktheidsrapportage nog voldoende bruikbaar is voor het opstellen van een scholingsplan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 november 2021