Hogeschool van Amsterdam

Planning en deadlines

Uw geschiktheidsonderzoek kan in principe op elke schooldag van het jaar worden afgenomen. Als u voor het volgen van onderwijs wilt aansluiten bij een groep, dan is het belangrijk om rekening te houden met het ritme van de opleiding. De lessenseries aan de Pabo HvA starten in ieder geval per september en februari.

Het onderwijs is georganiseerd in lessenseries van twaalf lessen verspreid over een semester. Het eerste semester begint in september en het tweede semester begint in februari. Tussentijds instromen (gedurende een semester) betekent dus per definitie dat de zij-instromer lessen heeft gemist. Gemiste lessen dienen door middel van zelfstudie te worden ingehaald. Een alternatief is te wachten tot de start van een nieuwe lessenserie in een volgend semester. Daarnaast kan het gebeuren dat er letterlijk geen plaats meer is in een bestaande klas. De opleiding zal zich ervoor inspannen dit niet te laten gebeuren, maar het is mogelijk dat het om deze reden niet anders kan dan te wachten met instromen tot de start van een volgend semester.

Per 11 november 2020 starten met het scholingstraject?

Kandidaten die op 11 november 2020 willen starten met het scholingstraject kunnen zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. Als u deze haalt kunt u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten. De data voor de rekentoets zijn onder voorbehoud 13 mei, 10 juni, 31 augustus en 16 september in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 9 september. Als u de rekentoets behaald hebt kunt u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten: het schrijven van het portfolio.

Het portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 27 september aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Uiterlijk 30 oktober moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 9 september 2020

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

13 mei, 10 juni, 31 augustus en 16 september 2020

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 27 september 2020

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 30 oktober 2020

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo-HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 11 november 2020


Per 3 februari 2021 starten met het scholingstraject?

Als u per 3 februari 2021 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn (onder voorbehoud) 16 september, 28 oktober en 11 november in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 4 november. Als u de rekentoets hebt behaald dan kunt u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten: het schrijven van het portfolio.

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 15 november aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor 15 januari 2021 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 4 november 2020

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

31 augustus, 16 september, 28 oktober en 11 november 2020

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 15 november 2020

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 15 januari 2021

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo-HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 3 februari 2021

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2019