Hogeschool van Amsterdam

Planning en deadlines

Uw geschiktheidsonderzoek kan in principe op elke schooldag van het jaar worden afgenomen. Als u voor het volgen van onderwijs wilt aansluiten bij een groep, dan is het belangrijk om rekening te houden met het ritme van de opleiding. De lessenseries aan de Pabo HvA starten in ieder geval per september en februari.

Het onderwijs is georganiseerd in lessenseries van twaalf lessen verspreid over een semester. Het eerste semester begint in september en het tweede semester begint in februari. Tussentijds instromen (gedurende een semester) betekent dus per definitie dat de zij-instromer lessen heeft gemist. Gemiste lessen dienen door middel van zelfstudie te worden ingehaald. Een alternatief is te wachten tot de start van een nieuwe lessenserie in een volgend semester. Daarnaast kan het gebeuren dat er letterlijk geen plaats meer is in een bestaande klas. De opleiding zal zich ervoor inspannen dit niet te laten gebeuren, maar het is mogelijk dat het om deze reden niet anders kan dan te wachten met instromen tot de start van een volgend

Per 14 april 2021 starten met het scholingstraject?

Als u per 14 april 2021 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn (onder voorbehoud) 18 januari, 3 februari en 15 februari in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 7 februari. Als u de rekentoets behaald hebt kunt u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten: het schrijven van het portfolio.

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 7 maart aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor 7 april 2021 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 7 februari 2021

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

18 januari, 3 februari en 15 februari 2021

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 7 maart 2021

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 7 april 2021

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 14 april 2021


Per 2 september 2021 starten met het scholingstraject?

Als u per 2 september 2021 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn (onder voorbehoud) 13 april en 10 mei in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 3 mei 2021. Als u de rekentoets behaald hebt dan kunt u de volgende stap zetten door het portfolio af te ronden.

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 16 mei aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor vrijdag 25 juni 2021 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 3 mei 2021

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

13 april en 10 mei 2021

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 16 mei 2021

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 25 juni 2021

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 2 september 2021
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2019