Hogeschool van Amsterdam

Planning en deadlines

Uw geschiktheidsonderzoek kan in principe op elke schooldag van het jaar worden afgenomen. Als u voor het volgen van onderwijs wilt aansluiten bij een groep, dan is het belangrijk om rekening te houden met het ritme van de opleiding. De lessenseries aan de Pabo HvA starten in ieder geval per september en februari.

Het onderwijs is georganiseerd in lessenseries van twaalf lessen verspreid over een semester. Het eerste semester begint in september en het tweede semester begint in februari. Tussentijds instromen (gedurende een semester) betekent dus per definitie dat de zij-instromer lessen heeft gemist. Gemiste lessen dienen door middel van zelfstudie te worden ingehaald. Een alternatief is te wachten tot de start van een nieuwe lessenserie in een volgend semester. Per startmoment is er een minimumaantal én een maximumaantal deelnemers dat instroomt. Bij te geringe of te grote belangstelling is het mogelijk dat u moet wachten op de start van een volgend opleidingstraject. De opleiding zal zich ervoor inspannen dit niet te laten gebeuren, maar het is mogelijk dat het om deze reden niet anders kan dan te wachten met instromen tot de start van een volgend opleidingstraject.

PER 3 FEBRUARI 2022 STARTEN MET HET SCHOLINGSTRAJECT?

Als u per 3 februari 2022 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. Onderdelen van het geschiktheidsonderzoek zijn de rekentoets, het schrijven van het portfolio en het assessment. De data voor de rekentoets zijn 8 september, 7 en 21 oktober, 24 november en 1 december in de namiddag. De uiterste datum dat u zich kunt aanmelden is 17 november.

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 12 december aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor 21 januari 2022 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 17 november 2021

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

8 september, 7 en 21 oktober, 24 november, 1 december 2021

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 12 december 2021

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 21 januari 2022

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 3 februari 2022
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2019