Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

De stappen die u neemt om aan dit onderzoek deel te nemen zijn:

U meldt zich aan voor het vrijblijvende intakegesprek op de pagina Aanmelden. Let op: bij de aanmelding moet u een geldig identiteitsbewijs en een bachelor- of masterdiploma uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand.

Aanmelden

Via de aanmeldknop op de pagina Aanmelden kunt u zich aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. Voordat u zich aanmeldt adviseren wij u de beschikbare informatie op deze website te bestuderen over het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject. Mocht u na het bestuderen van de website en het bekijken van de voorlichtingsvideo’s vragen hebben dat kunt u zich aanmelden voor het vragenhalfuurtje. De aanmelding zal door het Assessment Loket worden bevestigd en u ontvangt de benodigde informatie over het geschiktheidsonderzoek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Rekentoets

Het beoordelen van uw rekenvaardigheid is onderdeel van het geschiktheidsonderzoek. U maakt de toets (Wiscat) bij de start van het geschiktheidsonderzoek. Als u deze haalt dan kan u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten. Het behalen van de rekentoets is dus voorwaardelijk. U krijgt maximaal twee mogelijkheden om te toets te maken. U kunt alleen gebruik maken van de tweede mogelijkheid als u een score boven de 70 punten heeft gehaald bij de eerste kans. Tot uiterlijk een week voor de toetsafname kan worden aangemeld voor de Wiscat via het aanmeldformulier van het geschiktheidsonderzoek op deze website. De aanmelding zal door het Assessment Loket worden bevestigd. Enkele dagen voor de toetsafname ontvangt u aanvullende (locatie)informatie voor de toets.

Zelfstandige voorbereiding op de wiscat-rekentoets

U bereidt zich zelfstandig voor op de wiscat-rekentoets. De toets wordt gemaakt door Cito. Op de pagina van de website van Cito vindt u meer informatie over de inhoud van de toets, is het mogelijk een oefentoets te maken en kunt u kennismaken met de digitale toetsomgeving. Het boek RekenWijzer (Van den Bergh, 2012) van uitgeverij ThiemeMeulenhoff kan gebruikt worden voor zelfstudie. Het boek en de bijbehorende website bevatten meer dan 1.000 oefenopgaven.

Samenstellen portfolio

Een belangrijk onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het samenstellen van een portfolio waarin u zichtbaar maakt wat uw actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de leraar basisonderwijs.
U ontvangt een handleiding, waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten. In ieder geval neemt u uw Eerder Verworven Competenties (EVC’s) en behaalde diploma’s in het portfolio op.
Over het samenstellen van het portfolio en het geschiktheidsonderzoek krijgt u meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor krijgt u na uw intakegesprek een uitnodiging.

Het afgeronde portfolio stuurt u naar assessment-foo@hva.nl. Het bureau checkt het portfolio op volledigheid (niet op inhoud). Als het volledig is dan plannen we in overleg met u en de assessoren een dag en tijd in voor de afname van het geschiktheidsonderzoek. Tussen het inleveren van het portfolio en het afronden van het geschiktheidsonderzoek zit ongeveer 6 tot 8 weken.

Geschiktheidsonderzoek

U vraagt het geschiktheidsonderzoek zelf aan. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van uw werkgever. Laat daarom voordat u het portfolio inlevert de werkgeversverklaring door uw werkgever ondertekenen en stuur deze naar assessment-foo@hva.nl. Met de werkgeversverklaring vraagt uw werkgever het geschiktheidsonderzoek aan en gaat akkoord met de kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht als de datum voor het assessment is vastgesteld.

Twee getrainde assessoren nemen het assessment af. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. U geeft een (zelfstandige) les op de school waar u werkt/gaat werken.
  2. U voert een reflectiegesprek over de gegeven les.
  3. U voert een beoordelingsgesprek (d.m.v. een criteriumgericht interview) naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde lessen.

Na afloop krijgt u direct mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen tien werkdagen ontvangt u ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment krijgt u een geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Met deze geschiktheidsverklaring kan uw werkgever de subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal €20.000. Meer informatie hierover vindt u op de pagina kosten.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juli 2021