Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden geschiktheidsonderzoek

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit de Wiscat rekentoets, het schrijven van het portfolio en het geschiktheidsassessment. U kunt zichzelf aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek via de aanmeldknop hieronder. Dit hoeft uw werkgever niet voor u te doen. Bij de aanmelding moet u een geldig identiteitsbewijs, een CV en een uittreksel uit het diplomaregister van DUO van uw bachelor- of masterdiploma uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand.

Wilt u eerst een voorlichtingsbijeenkomst over het Zij-instroom in beroep traject bijwonen, kijk dan hier voor de data en aanmelden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juli 2021