Voor wie?

Wat voor jou?

Het volgen van één of meer losse modules is interessant als:

  • je al een bevoegdheid hebt en je kennis wilt opfrissen, bijvoorbeeld in het kader van professionalisering;
  • je wilt kijken of een master lerarenopleiding iets voor je is;
  • je een master lerarenopleiding deels in eigen tempo wilt volgen;
  • je je aankomend studiejaar als student wilt inschrijven bij één van de master lerarenopleidingen van de HvA en alvast een vak wilt volgen*.

* In overleg met de coördinator kun je per september van een nieuw studiejaar overstappen naar de reguliere opleiding. Let op: voor de reguliere opleiding geldt dat aanmelden vóór september vereist is.

Toelating

De minimumeis voor toelating is een tweedegraadsbevoegdheid of een universitaire Bachelor met educatieve minor. Je kunt uiteraard een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent. Een docent met een bevoegdheid natuurkunde kan bijvoorbeeld een module wiskunde gaan volgen.

Je wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je ondertussen voltijds, in deeltijd of per module de Bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 3 maart 2022