Hogeschool van Amsterdam

Voor wie?

PDG-coaches die voldoen aan de volgende eisen kunnen deelnemen aan de training:

  • Minimaal 3 jaar leservaring als bevoegd docent
  • Geschoold als werkplekbegeleider/ coach met minimaal 1 jaar actieve ervaring in die rol
  • Een begeleidende verhouding tussen coach en cursist
  • Op het moment van de training wordt de begeleidende taak actief uitgevoerd
  • Er is toestemming om in die setting beeldopnamen te maken.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2020