Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

In de training komen de volgende thema’s aan bod:

• de verschillende typen assessments
• het toepassen en opfrissen van assessorcompetenties
• het hanteren van de beoordelingscriteria en beoordelings- instrumenten die behoren bij de verschillende typen assessments.

Profiel van de assessor

De assessor is een ervaren docent (minimaal 3 jaar leservaring) die beschikt over een lesbevoegdheid of aan het PDG gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid. De assessor is in overleg beschikbaar voor de uitvoering van enkele assessments per jaar.

Aantal deelnemers

De trainingsgroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Deze beslissing wordt uiterlijk een maand voor de startdatum genomen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 november 2017