Inhoud en werkwijze

In de training komen de volgende thema’s aan bod:

• de verschillende typen assessments
• het toepassen en opfrissen van assessorcompetenties
• het hanteren van de beoordelingscriteria en beoordelings- instrumenten die behoren bij de verschillende typen assessments.

Profiel van de assessor

Docent is in bezit van een certificaat assessorentraining.

Aantal deelnemers

De trainingsgroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Deze beslissing wordt uiterlijk een maand voor de startdatum genomen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 april 2022