Docent NT2 voor bevoegden

Migranten blijven naar Nederland komen om diverse redenen: voor werk, studie, gezinshereniging of -vorming of asiel. Daarom blijft er niet alleen bij volwassenen maar ook bij jongeren in het voortgezet onderwijs behoefte aan de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren.

LET OP: dit is de cursuspagina voor bevoegde docenten, heb je geen lesbevoegdheid? Ga naar Docent NT2 voor onbevoegden voor informatie en om je aan te melden.

Hoewel er in Nederland geen aparte bevoegdheid NT2 bestaat, wordt algemeen erkend dat NT2 ‘een vak apart’ is. De lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam profileert zich op NT2-gebied met modules Tweedetaalverwerving in de reguliere tweedegraadslerarenopleiding en met een leerroute met directe doorstroom naar de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid bij de UvA.

De post-hbo-opleiding Docent Nederlands als Tweede Taal maakt gebruik van de expertise van docenten van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA werkt voor deze opleiding samen met andere hogescholen en universiteiten in opdracht van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal . Als je de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je het certificaat NT2. Daarmee kun je je registreren in het beroepsregister van de bvnt2. Deze opleiding is opgenomen in het lerarenportfolio.

Contact

Heb je nog vragen? Stel deze dan via ons mailadres onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 juli 2022