Hogeschool van Amsterdam

Studielast

De volledige cursus heeft een studielast van 840 uur. Deze studielast is als volgt over de verschillende modules verdeeld:

  • Didactiek en LOB van Dienstverlening en Producten: 168 uur
  • Organiseren van een activiteit: 84 uur
  • Presenteren, promoten en verkopen: 84 uur
  • Product maken en verbeteren: 84 uur
  • Multimediaal product maken: 84 uur
  • Modules gericht op keuzevakken: elk 84 uur
  • Onderwijsontwerpopdracht van de eigen school: 168 uur

U volgt wekelijks één dag of avond les, afhankelijk van de startdatum die u kiest. Daarnaast moet u rekenen op 32 uur voorbereidingstijd per cursusdag wanneer u het volledige programma volgt. Alle modules worden afgerond met een product, activiteit of onderwijsontwerp vergezeld van een presentatie en/of een verslag.

Bevoegd of certificaat

Na afronding van de nascholing minor Dienstverlening en Producten kunt u bevoegd lesgeven in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. U moet dan wel reeds in het bezit zijn van een tweedegraadsbevoegdheid in een beroepsgericht vak. Ook met een tweedegraadsbevoegdheid in een avo-vak én twee jaar werkervaring (behaald voor 1 augustus 2018) in een intersectoraal of intrasectoraal programma, levert het succesvol doorlopen van het nascholingstraject Dienstverlening en Producten een bevoegdheid op voor het gelijknamige profiel.

Voldoet u niet bovenstaande voorwaarden? Dan rondt u de cursus af met een certificaat.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 september 2020