Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de modules, intake of toelatingseisen? Neem dan contact op met:

Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 juni 2020