Inhoud en werkwijze

U wordt getraind door ervaren opleiders die hun sporen hebben verdiend in vmbo en vaak nog werkzaam zijn binnen het vmbo. U leert het examenprogramma van het profiel te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij u expliciet de regionale arbeidsmarkt betrekt. En u leert leerlijnen te ontwikkelen die de onderbouw van het vmbo via de bovenbouw, verbinden met het mbo.

De volledige cursus bevat de volgende modules:

 • Didactiek en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) van Dienstverlening en Producten
 • Organiseren van een activiteit
 • Presenteren, promoten en verkopen
 • Product maken en verbeteren
 • Multimediaal product maken
 • Modules gericht op keuzevakken binnen het profiel Dienstverlening en Producten. U kiest minimaal twee modules uit onderstaand aanbod:
  • Digispel
  • Robotica
  • Werken aan natuur en milieu
  • Voeding en Beweging
  • Milieu, Hergebruik en Duurzaamheid
 • Onderwijsontwerpopdracht van de eigen school

Binnen het profiel Dienstverlening en Producten worden twee keuzevakken aangeboden die de HvA niet aanbiedt. Dit zijn Podium en Geüniformeerde dienstverlening. U kunt deze modules, in overleg, op een andere hogeschool volgen. Neem hiervoor contact op met Marcel van Klink.

Wat levert de cursus op?

Door het volgen van de cursus kunt u het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten vertalen naar effectief, regionaal relevant, vakoverstijgend en toekomstbestendig onderwijs. De arbeidsmarkt wordt hier expliciet bij betrokken. Na afloop van de cursus kunt u:

 • leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling waarbij u rekening houdt met diversiteit aan talenten, affiniteiten en leerstijlen;
 • leerlijnen voor loopbaancompetenties ontwikkelen vanuit onderbouw vmbo naar het mbo;
 • relevante regionale arbeidsgebieden en werksoorten vertalen naar een lesprogramma dat aansluit bij professionele en loopbaanvaardigheden en het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten;
 • buitenschools leren binnenschools valideren;
 • effectief, regionaal relevant, vakoverstijgend en toekomstbestendig onderwijs ontwerpen en uitvoeren op basis van het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten;
 • op basis van een ontwikkeld lesprogramma een passend Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) ontwikkelen.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 mei 2019