Hogeschool van Amsterdam

Trainers

Maria Fellinga is sinds 9 jaar verbonden aan de Pabo HvA, eerst als daltonopleider en coördinator van de daltonopleidingsschool en later als docent van de daltonspecialisatie. Zij heeft hiervoor 15 jaar gewerkt op een Amsterdamse daltonschool zowel als leerkracht als daltoncoördinator. Zij is in het bezit van haar daltoncertificaat, heeft de training tot daltoncoördinator gevolgd en is bij de VELON officieel geregistreerd als lerarenopleider.

Esther Verheij is sinds dit schooljaar verbonden aan de Pabo HVA als daltonopleider. Daarnaast is zij schoolopleider bij schoolbestuur STAIJ waar zij (dalton)studenten en zijinstromers begeleidt en beoordeelt, geeft het vak leerkrachtvaardigheden op de Universitaire Pabo van Amsterdam en is werkveldassessor. Tot vier jaar geleden werkte zij als leerkracht op een Amsterdamse daltonschool. Zij is in het bezit van het daltoncertificaat en zal in de nabije toekomst zich registreren als lerarenopleider bij VELON.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 november 2020