Trainers

Maria Fellinga is sinds 10 jaar verbonden aan de Pabo HvA, eerst als daltonopleider en coördinator van de daltonopleidingsschool en later als docent van de daltonspecialisatie. Zij heeft hiervoor 15 jaar gewerkt op een Amsterdamse daltonschool zowel als leerkracht als daltoncoördinator. Zij is in het bezit van haar daltoncertificaat, heeft de training tot daltoncoördinator gevolgd en is bij de VELON officieel geregistreerd als lerarenopleider.

Esther Verheij is sinds een jaar verbonden aan de Pabo HVA als daltonopleider. Daarnaast is zij schoolopleider en coach bij schoolbestuur STAIJ waar zij (dalton)studenten en zijinstromers begeleidt en beoordeelt. Ze geeft het vak leerkrachtvaardigheden op de Universitaire Pabo van Amsterdam en is gecertificeerd assessor. Zij heeft 15 jaar gewerkt als leerkracht op twee verschillende Amsterdamse daltonscholen. Zij is in het bezit van het daltoncertificaat.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 juni 2021