Studielast

De bijeenkomsten

De scholing bestaat uit tien bijeenkomsten, intervisiemomenten en één schoolbezoek.

Duur en studielast daltonscholing Uren
10 bijeenkomsten van 3 uur, verdeeld over 1,5 jaar 30
Literatuur bestuderen 45
Bezoek andere daltonschool 8
Experimenten in de eigen praktijk 20
Intervisiemomenten 8
Actieonderzoek en schoolontwikkeling 35
Zelfstandig werken aan meesterproef: ideale daltondag 20
Eindpresentatie portfolio 4

170

* Voor de studiebijeenkomsten geldt een opkomstverplichting van 80%

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 juli 2021