Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Duur en studiebelasting leergang daltonleraar Uren
10 bijeenkomsten van 3 uur, verdeeld over 1,5 jaar 30
Literatuur 45
Bezoek andere daltonschool 8
Experimenten 20
Intervisiemomenten 8
Onderzoek; ideale dag en schoolontwikkeling 35
Zelfstandig werken aan studie/portfolio 20
Eindpresentatie portfolio 4
 

170

Voor de studiebijeenkomsten geldt een opkomstverplichting van 80%.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 juli 2019