Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie over de scholing tot daltonleraar contact op met Maria Fellinga.

E: m.fellinga@hva.nl

Heb je vragen over de aanmelding of vragen van organisatorische aard? Dan kan je contact opnemen met het Onderwijsbureau van de faculteit. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via 020 599 55 63. Of via e-mail Onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 februari 2022