Inhoud en werkwijze

De scholing tot daltonleraar duurt 1,5 jaar. In het eerste jaar zijn er 6 bijeenkomsten zodat de leraar voldoende input heeft om vervolgens, na de zomervakantie, met opgedane kennis en ervaring toe te werken naar de meesterproef.

Gedurende de gehele scholing werk je aan persoonlijk meesterschap om bewust bekwaam te handelen vanuit het daltongedachtegoed. Eigen inbreng is een wezenlijk onderdeel van het programma. Tijdens de scholing doe je diverse daltonexperimenten, die leiden tot het ontwerpen en uitvoeren van een ideale daltondag. Tevens sluit je de training af met een actieonderzoek waar de eigen leervraag en de daltonschoolontwikkeling centraal staat.

Uitgangspunt: de professionele houding van de daltonleraar op de werkvloer dóet ertoe! Jij bent de spil: door vergroting en verdieping van het denk- en handelingsrepertoire van deze professional nemen ontwikkelkansen voor kinderen toe.

Het doel van de scholing is om jou te certificeren tot daltonleraar, tevens ben je na de scholing in staat om de kennis en de impulsen uit de bijeenkomsten in te zetten in het verder vormgeven van de daltonkernwaarden in de eigen onderwijspraktijk en kan je innoverende keuzes maken op basis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst. Het certificaat daltonleraar HVA is erkend door de NDV.

Voorwaarden om deel te nemen: Je bent werkzaam op een daltonschool (in oprichting) in het primair onderwijs en in het bezit van het diploma leraar primair onderwijs. Zij-instromers zijn welkom.

Inhoud bijeenkomsten: De scholing werkt toe naar de meesterproef: het actieonderzoek en de ideale daltondag. Door middel van experimenten en een actieonderzoek bewijs je je persoonlijke ontwikkeling als daltonleraar en laat zien welke acties leiden tot bewust bekwaam handelen.

Dit gebeurt op basis van de ontwikkelde visie, de kernwaarden en de theorie van Helen Parkhurst.

Door het actieonderzoek word je uitgedaagd je onderwijspraktijk te verbeteren en daarop te reflecteren. Je toont aan dat je ontwikkeling waardevol is voor de schoolontwikkeling, en onderbouwt alsmede beargumenteert met aanbevelingen aan het team.

Inhoud bijeenkomsten 2021-2022
1

Visievorming

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het gedachtegoed van Helen Parkhurst centraal.

2

Kernwaarde zelfstandigheid

Vertalen van gedachtengoed Helen Parkhurst naar pedagogisch en didactisch handelen t.a.v. zelfstandigheid. De rol van de leraar om zelfstandigheid te vergroten en het bevorderen van executieve functies staat centraal in deze bijeenkomst.

3

Kernwaarde vrijheid/verantwoordelijkheid

Wat betekent vrijheid/verantwoordelijkheid ten aanzien van instructie, keuzemogelijkheden en eigenaarschap van het kind? De invloed van vrijheid op het pedagogisch klimaat in de groep diepen we uit.

4

Kernwaarde samenwerken

Samenwerken op didactisch, pedagogisch en organisatorisch niveau en het waarom en hoe van coöperatief leren.

5

Kernwaarde doelmatigheid/effectiviteit

Betekenisvol inzetten van (week)taken, periodetaken en assignments. Hoe kun je kansen binnen de (week)taak vergroten t.b.v. het eigenaarschap van het kind?

6

Kernwaarde doelgerichtheid en reflectie

Stimuleren van het denken bij kinderen door reflectie en hogere orde denkvragen.

7

Leren zichtbaar maken

Hoe kun je het leren zichtbaar maken met behulp van succescriteria en het formatief assessment?

8

Zelfsturing

Hoe kun je zelfsturing stimuleren?

Hoe kan de methodiek van Iself hierbij ondersteunend zijn?

9

Coaching op maat

T.b.v. het actieonderzoek en de ideale daltondag.

10

Presentaties

Meesterproef en feestelijke afsluiting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 februari 2022