Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

De leergang daltonleraar is verdeeld over 1,5 jaar. In het eerste studiejaar worden 5 bijeenkomsten gehouden, zodat u voldoende input hebt om vervolgens na de zomervakantie met opgedane kennis toe te werken naar de meesterproef.

De leergang werkt toe naar de ideale daltondag (de meesterproef). Door het actieonderzoek en experimenten wordt de leraar uitgedaagd zijn onderwijspraktijk te verbeteren en daarop te reflecteren. De leraar toont aan dat zijn/haar ontwikkeling waardevol is voor de schoolontwikkeling en onderbouwt de aanbevelingen aan het team.

De volgende studieonderdelen komen aan bod:

  1. De leraar in de eigen praktijk
  2. Visievormingen en kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst
  3. De 5 kernwaarden binnen het daltononderwijs
  4. De leraar in actie: het experiment
  5. Professionele ontwikkelingen en ontwikkeldocument
  6. De meesterproef: Actie-onderzoek en de ideale dag

Inhoud bijeenkomsten


Visievorming

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op het gedachtegoed van Helen Parkhurst.

Kernwaarde zelfstandigheid

Vertalen van gedachtengoed Helen Parkhurst naar pedagogisch en didactisch handelen t.a.v. zelfstandigheid. De rol van de leraar om zelfstandigheid te vergroten en het bevorderen van executieve functies staat centraal in deze bijeenkomst.

Kernwaarde vrijheid/verantwoordelijkheid

Wat betekent vrijheid/verantwoordelijkheid ten aanzien van instructie, weektaak en keuzemogelijkheden van het kind? De invloed van vrijheid op het pedagogisch klimaat in de groep werken we verder uit.

Kernwaarde samenwerken

Samenwerken op didactisch, pedagogisch en organisatorisch niveau en het waarom en hoe van coöperatief leren.

Kernwaarde doelmatigheid/effectiviteit

Betekenisvol inzetten van weektaken/projecttaken en assignments. Hoe kun je kansen binnen de weektaak vergroten en het eigenaarschap van het kind vergroten?

Kernwaarde doelmatigheid en reflectie

Stimuleren van het denken bij kinderen door reflectie en hogere orde denkvragen.

Leren zichtbaar maken

Hoe kun je het leren zichtbaar maken met behulp van succescriteria en het formatief assessment?

Ateliers

  • Coachgesprekken met kinderen
  • Rijke leeromgeving

Coaching op maat

Presentaties

Meesterproef en feestelijke afsluiting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 september 2020