Hogeschool van Amsterdam

Studielast

De cursus omvat 4 bijeenkomsten van elk 3,5 klokuur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle 4 de bijeenkomsten aanwezig zijn. Na afloop ontvangen zij een certificaat

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 september 2020