Inhoud en werkwijze

De cursus is vooral een praktische training. Als deelnemer oefen je de begeleidingsvaardigheden met de overige deelnemers van de cursusgroep. Waar mogelijk pas je die vaardigheden ook toe bij een of meerdere intervisiebijeenkomsten op jouw eigen school.

De deelnemer leert:

  • zich voor te bereiden op de begeleiding van een intervisiebijeenkomst, gebruik makend van eerder opgedane inzichten en kennis uit literatuur;
  • een keuze te maken voor een intervisiemethodiek en te analyseren welke vaardigheden de betreffende methodiek vraagt van de deelnemers aan de intervisie;
  • uitleg te geven over de methodiek en de deelnemers tijdens en na afloop van het intervisiegesprek feedback en feedforward te geven;
  • zich bewust te zijn van zijn eigen ontwikkeling in de rol van intervisiebegeleider.

Materiaal

Voor de oefening in de cursusgroep maakt elke deelnemer ook gebruik van geraadpleegde literatuur. De deelnemers ontvangen voor aanvang van de cursus suggesties voor literatuur. Zelf literatuur aandragen is ook mogelijk.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2020