Begeleiden van intervisie

In deze cursus maak je kennis met methodieken die het leren en het groepsproces van intervisie een structuur geven. In een intervisiegroep help je elkaar door deze methodieken te gebruiken. En door bewust vaardigheden toe te passen die daarbij horen, zoals: actief luisteren zonder te oordelen; feedback geven en ontvangen; open vragen stellen die uitnodigen tot reflectie.

Door deze cursus leer je vaardigheden en inzichten om een intervisiegroep te begeleiden. je kunt deze vaardigheden en inzichten op verschillende manieren toepassen:

  • een intervisiegroep kan de keuze maken dat beurtelings iemand de rol van begeleider vervult;
  • of je begeleidt een groep van collega’s of leraren in opleiding bij het voeren van intervisiegesprekken.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2022