Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

De basistraining voor assessoren is bedoeld voor ervaren docenten, die een rol willen gaan vervullen bij de beoordeling van docenten, maar nog niet geschoold zijn als assessor. In de training wordt praktisch geoefend met het toepassen van assessorcompetenties en het op een eenduidige manier werken met de vastgestelde beoordelingscriteria.

In de training komen de volgende thema’s aan bod:

  • het assessorcompetentieprofiel
  • de verschillende typen assessments
  • het beoordelen van een portfolio
  • observeren en vastleggen van bevindingen
  • gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen)
  • het voeren van een Criteriumgericht Interview (STARRT-methodiek)
  • het mondeling terugkoppelen van bevindingen aan de assessment kandidaat
  • het hanteren van de beoordelingscriteria en beoordelingsinstrumenten.

Profiel van de assessor

De assessor is een ervaren docent (minimaal 3 jaar leservaring) die beschikt over een lesbevoegdheid of aan het PDG gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid. De assessor is in overleg beschikbaar voor de uitvoering van enkele assessments per jaar.

Aantal deelnemers

De trainingsgroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Deze beslissing wordt uiterlijk een maand voor de startdatum genomen.

Aanwezigheid

Bij voldoende aanwezigheid (80%) en actieve participatie wordt aan het eind van de training een bewijs van deelname uitgereikt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2019