Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

De basiscursus omvat vier dagdelen. Uitgangspunten vormen uw eigen leerdoelen, eigen casuïstiek en zo mogelijk eigen filmopnames van studenten die aan het werk zijn. Als cursist krijgt u zicht op uw persoonlijke stijl van begeleiden van uw studenten. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • begeleiden van leren – de structuur en systematiek van het begeleidingsgesprek;
  • systematisch observeren van lessen of videomateriaal en feedback geven;
  • toepassen van open en gesloten gespreksinterventies in diverse soorten gesprekken;
  • begeleiden bij het ontwikkelen en formuleren van leervragen;
  • instrumenten gebruiken om met studenten leermomenten te analyseren;
  • zicht op de leerontwikkeling van de student in relatie tot de opleidingsleerdoelen;
  • leersituaties voor studenten creëren en daarin didactische modellen aanreiken;
  • begeleiden en beoordelen aan de hand van een digitaal portfolio.

Iedere bijeenkomst krijgt u praktische opdrachten mee die u kunt gebruiken in de begeleiding van uw studenten. In de daarop volgende bijeenkomst bespreken we de opdrachten en koppelen we deze aan nieuwe begeleidingsthema's.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 november 2017