Voor wie?

U bent een ervaren docent Nederlands als Tweede Taal, maar u bent nog niet gecertificeerd. Met het assessment competent docent NT2 kunt u uw eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat u een competent NT2-docent bent.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 november 2017