Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

Steeds vaker gaan mensen met psychische en psychosociale klachten naar de huisarts. Deze mensen hebben passende ondersteuning en begeleiding nodig van generalistische professionals die huisartsen hierbij helpen.

Tijdens de leergang staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale en psychosomatische aard. Wij hanteren een interactief didactisch model, waarin de verworven kennis actief wordt verwerkt en gericht is op het toepassen in de praktijk. Vaardigheidstraining is een sterk onderdeel van de leergang.

De leergang is opgebouwd met verschillende onderdelen en bestaat in totaal uit twintig bijeenkomsten van zes klokuren die verspreid worden ingepland over maximaal 8 tot 10 maanden (dit in verband met vakantieweken en herstelweken.

Op de eerste lesdag wordt in de ochtend na een kennismaking, een algemene introductie op de leergang gedaan, waarin instructie met betrekking tot de toetsing en het portfolio wordt gegeven. In de middag staat een proeverij op de specialisaties op het programma. Het is de bedoeling dat je na deze proeverij een keuze maakt voor het volgen van de specialisatie(s) die aan het einde van de leergang staan geprogrammeerd.

De intro-dag wordt vervolgd met twee dagen gericht op het werken in een Huisartsenpraktijk (HAP).

Vervolgens staan er zes bijeenkomsten ‘Basis’ geprogrammeerd. Deze zes dagen zijn gesplitst in een Basis 1 en een Basis 2.

Na het Basisdeel volgt een vijfdaagse verdieping. Elke bijeenkomst kent een specifiek verdiepingsthema.

Tenslotte wordt de leergang afgesloten met het volgen van specialisaties. De eerste specialisatie is een tweedaagse training in het gebruiken van handvatten en richtlijnen uit de Cognitieve Gedrags therapie. Naar keuze (bepaalt op de eerste lesdag), wordt hierna een specialisatie Jeugd (4 lesdagen) of een specialisatie Ouderen en specialisatie Somatiek gevolgd. Er zijn nog andere specialisaties in ontwikkeling die vanaf medio 2023 los te volgen zullen zijn.

Het programma in overzicht (wijzigingen onder voorbehoud):

Dag

Programma onderdeel

Data

Tijden

1

Introductie/ start

31 okt '22

09:00-17:00

2

HAP

7 nov '22

09:00-17:00

3

HAP

14 nov '22

09:00-17:00

4

Basis 1: Angst en stemming

21 nov '22

09:00-17:00

5

Basis 1: Angst en stemming

28 nov '22

09:00-17:00

6

Basis 1: Angst en stemming

5 dec '22

09:00-17:00

7

Basis 2: Slaap/Middelengebruik en Persoonlijkheidsstoornissen

12 dec '22

09:00-17:00

8

Basis 2: Slaap/Middelengebruik en Persoonlijkheidsstoornissen

19 dec '22

09:00-17:00

9

Basis 2: Slaap/Middelengebruik en Persoonlijkheidsstoornissen

9 jan '23

09:00-17:00

10

Verdieping: Chronische Psychiatrie/EPA

16 jan '23

09:00-17:00

11

Verdieping: Systematisch Werken

23 jan '23

09:00-17:00

12

Verdieping: Culturele Diversiteit

30 jan '23

09:00-17:00

13

Verdieping: ACT

6 febr '23

09:00-17:00

14

Verdieping: Rouw

13 febr '23

09:00-17:00

Herstelweek

20 febr '23

09:00-17:00

15

Specialisatie 1: CGT

6 maart '23

09:00-17:00

16

Specialisatie 1: CGT

13 maart '23

09:00-17:00

17

Spec. 2: Somatiek

S. 4: jeugd

20 maart '23

09:00-17:00

18

Spec. 2: Somatiek

S. 4: jeugd

27 maart '23

09:00-17:00

19

Spec. 3: Ouderen

S. 4: jeugd

3 april '23

09:00-17:00

20

Spec. 3: Ouderen

S. 4: jeugd

17 april '23

09:00-17:00

Herstelweek

24 april ’23

09:00-17:00

Soms is vrijstelling mogelijk. Dit wordt in de intake bepaald. Je volgt tenminste 12 lesdagen.

Intervisie

Intervisie is een integraal onderdeel van de leergang. Er worden een viertal intervisiesessies gedurende de leergang gepland, waarin je met een groep medestudenten vragen en problemen uit de werkpraktijk bespreekt. Intervisie kan ook in de eigen praktijk uitgevoerd worden. Bewijs voeg je dan toe in het portfolio.

Verplichte praktijkuren

In totaal dien je 360 stage-uren te lopen en je kan het op de volgende manieren indelen:

  • Optie 1: alle 360 uur realiseer je gedurende de opleiding (12 tot 16 uur per week, verspreid over de duur van de leergang)
  • Optie 2: alle 360 uur realiseer je voor en tijdens de leergang (8 uur per week, gedurende 45 weken)

Complimenten van studenten:

“In deze opleiding veel meer methodiek en interventies geleerd, die ik zowel zelf kan inzetten als wel meegeven als tools aan de patiënt.”

“Vond de lessen heel goed aansluiten op de praktijk.”

“Veel geleerd van docenten en mijn medestudenten.”

Voorwaarden van deelname

De toelatingseisen van deze leergang zijn gebaseerd op die van de Landelijke Vereniging POH-GGZ . Zo moet je een relevante vooropleiding op minimaal hbo-niveau hebben en minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de GGZ. Daarnaast moet je tijdens de opleiding voldoen aan de praktijkuren. Lees meer over de voorwaarden van deelname.

Locatie

De lessen worden in een fysieke setting op een HvA locatie van de Amstelcampus gegeven. Mocht de 1,5 meter regel weer ingevoerd worden dan verplaatsen we de lessen naar de HvA locatie op Hilversum Mediapark. Wanneer er nog strengere maatregelen volgen en fysieke lessen niet meer mogelijk zijn, dan zullen we het onderwijs online gaan verzorgen.

De site wordt continu bijgewerkt met meest recente informatie. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2022