Hogeschool van Amsterdam

Voorwaarden voor deelname

Deze post-hbo leergang is direct toegankelijk voor afgestudeerden van de volgende hbo- en/of wo-bachelors, met relevante praktijkervaring in de GGZ:

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Toegepaste Psychologie
 • HBO-Verpleegkunde
 • Orthopedagogiek
 • Psychologie

Praktijk- en/ of werkervaring

Vanwege het specifieke karakter van de werkzaamheden en de diverse problematiek waar je in de functie van POH-GGZ mee te maken krijgt, is kennis en ervaring in de praktijk van de GGZ een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat je twee jaar relevante werkervaring in de GGZ moet hebben opgedaan waardoor je:

 • zelfstandig een professionele relatie kan opbouwen met mensen met (diverse) psychische en psychosomatische klachten;
 • actuele kennis hebt rondom psychopathologie en behandelmogelijkheden;
 • idealiter (zelfstandig) behandelervaring hebt opgedaan.

Intakeprocedure

Tijdens de intakeprocedure wordt gevraagd naar eerder opgedane praktijk- en/of werkervaring die aansluit bij de taken van een POH-GGZ, zoals:

 • ervaring met mensen met diverse psychische en psychosomatische klachten;
 • (zelfstandig) behandelen en/of begeleiden van interventies;
 • samenwerking met sector relevante instellingen en kennis van sociale kaart;
 • relevante werkervaringsplek POH-GGZ gedurende de leergang.

Daarnaast wordt, gezien de grote mate van zelfstandigheid binnen de functie en complexe problematiek, ook aandacht besteed aan persoonskenmerken en attitude.

Na inschrijving voor de leergang ontvang je een uitnodiging voor de intakeprocedure. Wanneer het aantal inschrijvingen het maximum aantal overschrijdt, worden op basis van volgorde van inschrijving deelnemers geselecteerd.

Werkervaringsplek

De leergang kent 21 lesdagen die verspreid worden ingepland over maximaal 30 weken (dit in verband met vakantieweken en herstelweken. In totaal dien je 360 stageuren lopen en je kan het op de volgende manieren indelen:

 • Optie 1: alle 360 uur realiseer je gedurende de opleiding (12 tot 16 uur per week, verspreid over de duur van de leergang)
 • Optie 2: alle 360 uur realiseer je voor en tijdens de leergang (8 uur per week, gedurende 45 weken)

SUPPOHRT kan actief bemiddelen en huisartsenpraktijken benaderen voor werkervaringsplekken. Dit biedt echter geen garantie. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor een geschikte werkervaringsplek.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 juni 2021