Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

Steeds vaker gaan mensen met psychische en psychosociale klachten naar de huisarts. Deze mensen hebben passende ondersteuning en begeleiding nodig van generalistische professionals die huisartsen hierbij helpen.

Daarom heeft de Hogeschool van Amsterdam samen met SUPPOHRT de leergang Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ontwikkeld.

Tijdens de leergang staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale en psychosomatische aard. Wij hanteren een interactief didactisch model, waarin de verworven kennis actief wordt verwerkt en gericht is op het toepassen in de praktijk. Vaardigheidstraining is een sterk onderdeel van de leergang.

De leergang bestaat uit de volgende modules: Introductie en HAP (3 dagen), Basis 1 (3 dagen), Basis 2 (3 dagen), de Verdieping (5 dagen) en 4 specialisaties (keuze voor Somatiek en Ouderen of voor 4 dagen Jeugd): CGT (2 dagen), Somatiek (2 dagen), Ouderen (2 dagen) en Jeugd (4 dagen). Soms is vrijstelling mogelijk. In de intake wordt bepaald of dit voor jou geldt. Hierover kan niet per mail gecorrespondeerd worden.

De leergang kent 20 lesdagen die verspreid worden ingepland over maximaal 30 weken (dit in verband met vakantieweken en herstelweken. In totaal dien je 360 stage-uren lopen en je kan het op de volgende manieren indelen:

  • Optie 1: alle 360 uur realiseer je gedurende de opleiding (12 tot 16 uur per week, verspreid over de duur van de leergang)
  • Optie 2: alle 360 uur realiseer je voor en tijdens de leergang (8 uur per week, gedurende 45 weken)

Complimenten van studenten:

“In deze opleiding veel meer methodiek en interventies geleerd, die ik zowel zelf kan inzetten als wel meegeven als tools aan de patiënt.”

“Vond de lessen heel goed aansluiten op de praktijk.”

“Veel geleerd van docenten en mijn medestudenten.”

Voorwaarden van deelname

De toelatingseisen van deze leergang zijn gebaseerd op die van de Landelijke Vereniging POH-GGZ . Zo moet je een relevante vooropleiding op minimaal hbo-niveau hebben en minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de GGZ. Daarnaast moet je tijdens de opleiding voldoen aan de praktijkuren. Lees meer over de voorwaarden van deelname.

Locatie

De lessen worden in een fysieke setting op een HvA locatie van de Amstelcampus gegeven. Mocht de 1,5 meter regel weer ingevoerd worden dan verplaatsen we de lessen naar de HvA locatie op Hilversum Mediapark. Wanneer er nog strengere maatregelen volgen en fysieke lessen niet meer mogelijk zijn, dan zullen we het onderwijs online gaan verzorgen.

De site wordt continu bijgewerkt met meest recente informatie. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 14 juni 2022