Hogeschool van Amsterdam
 

Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

Steeds vaker gaan mensen met psychische en psychosociale klachten naar de huisarts. Deze mensen hebben passende ondersteuning en begeleiding nodig van generalistische professionals die huisartsen hierbij helpen.

Daarom heeft de Hogeschool van Amsterdam samen met SUPPOHRT de leergang Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ontwikkeld.

Tijdens de leergang staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale en psychosomatische aard.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 juli 2020