Hogeschool van Amsterdam
 

Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

Steeds vaker gaan mensen met psychische en psychosociale klachten naar de huisarts. Deze mensen hebben passende ondersteuning en begeleiding nodig van generalistische professionals die huisartsen hierbij helpen.

Daarom heeft de Hogeschool van Amsterdam samen met SUPPOHRT de leergang Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ontwikkeld.

Tijdens de leergang staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale en psychosomatische aard. Wij hanteren een interactief didactisch model, waarin de verworven kennis actief wordt verwerkt en gericht is op het toepassen in de praktijk. Vaardigheidstraining is een sterk onderdeel van de leergang.

De leergang bestaat uit een basisdeel (6), een verdiepingsdeel (6) en vervolgens 3 specialisaties van elk 3 bijeenkomsten (9). Soms is vrijstelling mogelijk. In de intake wordt bepaald of dit voor u geldt.

Na het behalen van alle resultaten is inschrijving in het POH-GGZ register mogelijk. Praktijkuren (360 uren per jaar) zijn tevens voorwaardelijk aan de inschrijving in het register. Dit kan gerealiseerd worden door een half jaar 2 dagen per week (16 uur) praktijk ervaring op te doen of 45 weken van één dag per week (8 uur). De uren worden aangetoond middels een arbeidsovereenkomst. Het aantal praktijkuren is onafhankelijk van eventuele vrijstellingen.

Complimenten van studenten:

“In deze opleiding veel meer methodiek en interventies geleerd, die ik zowel zelf kan inzetten als wel meegeven als tools aan de patiënt.”

“Vond de lessen heel goed aansluiten op de praktijk.”

“Veel geleerd van docenten en mijn medestudenten.”

Instroomvoorwaarden

Conform het geactualiseerde functie- & competentieprofiel 2020 zijn de instroomeisen voor de opleiding POH-GGZ in ieder geval tweeledig:
• Relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau; én
• Relevante werkervaring binnen de (brede) ggz (minimaal 2 jaar). Het gaat hierbij om gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met individuele behandel- en/of begeleidingscontacten.

Daarnaast wordt, zoals al genoemd, tijdens de opleiding voldaan aan de praktijkuren.

Meer informatie over de instroomvoorwaarden kunt u vinden op de website van de Landelijke Vereniging POH-GGZ https://www.poh-ggz.nl/poh-ggz/functieprofiel/

Locatie

De lessen worden deels in op de HvA locatie in Hilversum en deels online gegeven.

De site wordt continu bijgewerkt met meest recente informatie. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 juni 2021