Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Via het online formulier kun je je aanmelden voor de leergang POH-GGZ. Voor het kunnen starten met de leergang moet je werkervaringsplek geregeld zijn. Als je denkt dat je voldoet aan de toelatingseisen, schrijf je dan in.

Intake

Als onderdeel van je inschrijving vragen we je om een formulier in te vullen. We nodigen je na de inschrijving uit voor een intakegesprek. In het intakegesprek bespreken we je verwachtingen, het programma en kijken we naar je ervaring en niveau. Dit gesprek kan ook telefonisch gevoerd worden.

Annuleren

Heb je je ingeschreven, dan mag je binnen 14 dagen na inschrijving die inschrijving ontbinden, zonder dat je daarvoor een reden voor hoeft op te geven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald. Het ontbinden kan per mail. Na 14 dagen geldt de annuleringsregeling uit de algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers: Algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers.

Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Leven Lang Ontwikkelen FMR werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens van cursisten niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie over persoonsgegevens en privacybeleid, zie College Bescherming Persoonsgegevens .

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 14 oktober 2021