Hogeschool van Amsterdam

Voor wie?

Ben je een jeugd- en gezinsprofessional en werk je in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Ben je op zoek naar deskundigheidsbevordering om te voldoen aan de registratieverplichting die sinds 1 januari 2018 van kracht is? Of je bent al wel geregistreerd maar heb je behoefte aan deskundigheidsbevordering voor herregistratie? Dit maatwerktraject biedt het allebei.

Het Maatwerktraject Jeugd- en Gezinsprofessional van de Hogeschool van Amsterdam voldoet aan de voorwaarden van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 september 2020