Hogeschool van Amsterdam

Programma

Module Leiderschap in Verandering in het Sociaal Domein

De module biedt verdieping, actuele kennis en reikt nieuwe professionele vaardigheden aan op het terrein van innovatie vanuit de praktijk en de wetenschap.

Deze module biedt verdieping, actuele kennis en reikt nieuwe professionele vaardigheden aan op het terrein van innovatie vanuit de praktijk en de wetenschap.

Tijdens de module werk je in verschillende beroepsrollen:

  • Expert: beschikt over kennis ten aanzien van veranderingen in organisaties.
  • Innovator: ontwikkelt verbetering in de organisatie of de keten
  • Reflectieve professional: reflecteert kritisch op het eigen handelen en dat van de organisatie
  • Onderzoekende professional: onderzoekt en analyseert in het belang van de organisatie en de beroepspraktijk

Je werkt aan een innovatieopdracht uit jouw werk op basis van theorie over organisatiestructuren en -culturen, leiderschapsstijlen en veranderstrategieën.

Studielast

Reken op een gemiddelde investering van 10 uur per week, deels uitgevoerd op je werkplek, online en fysieke bijeenkomsten en door zelfstudie. Het gaat om 10 bijeenkomsten verspreid over 30 weken.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 maart 2021