Hogeschool van Amsterdam
 

Leiderschap in Verandering in het Sociaal Domein

Ben je als professional in het sociaal domein op zoek naar verdieping, actuele kennis en nieuwe professionele vaardigheden om meer invloed te hebben en collega’s te inspireren? Of ben jij werkzaam als schuldhulpverlener en ben je op zoek naar verdiepende kennis en nieuwe professionele vaardigheden waar het werkveld om vraagt? Volg dan de module Leiderschap in Verandering in het Sociaal Domein.

Deze module biedt verdieping, actuele kennis en reikt nieuwe professionele vaardigheden aan op het terrein van innovatie vanuit de praktijk en de wetenschap. Leiderschap in Verandering in het Sociaal Domein is ontwikkeld door De Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam. Deze module biedt je de verdiepende kennis en nieuwe professionele vaardigheden waar de praktijk om vraagt.

Voor wie?

Voor professionals die een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en innovatiekracht van hun organisatie.

  • Je hebt een hbo-bachelordiploma.
  • Je bent werkzaam in het sociale domein of in de schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld bij een welzijnsorganisatie, de gemeente of sociale dienst.
  • Je hebt tijd en ruimte om op jouw werk met collega’s te innoveren en producten te ontwikkelen.

Na afloop van de module heb je oog voor de complexiteit van veranderingen in organisaties en kun je daarbinnen professioneel leiderschap tonen en nieuwe initiatieven nemen. Je bent een kritische en creatieve professional die de juiste veranderstrategieën op het juiste moment weet in te zetten. Je reflecteert kritisch op jouw professioneel handelen en dat van de organisatie. Je kan daarbij anderen meenemen in veranderingen.

Certificaat

Het niveau van deze module is vergelijkbaar met hbo tot masterniveau. Na het volgen van deze module ben je in staat om op dat niveau te functioneren op het terrein van veranderkunde. Na afloop ontvang je een certificaat.

Deze module biedt verdieping, actuele kennis en reikt nieuwe professionele vaardigheden aan op het terrein van innovatie vanuit de praktijk en de wetenschap.

Tijdens de module werk je in verschillende beroepsrollen:

  • Expert: beschikt over kennis ten aanzien van veranderingen in organisaties.
  • Innovator: ontwikkelt verbetering in de organisatie of de keten
  • Reflectieve professional: reflecteert kritisch op het eigen handelen en dat van de organisatie
  • Onderzoekende professional: onderzoekt en analyseert in het belang van de organisatie en de beroepspraktijk

Je werkt aan een innovatieopdracht uit jouw werk op basis van theorie over organisatiestructuren en -culturen, leiderschapsstijlen en veranderstrategieën.

Studielast

Reken op een gemiddelde investering van 10 uur per week, deels uitgevoerd op je werkplek, online en fysieke bijeenkomsten en door zelfstudie. Het gaat om 10 bijeenkomsten verspreid over 30 weken.

De module start met een online masterclass. De opleidingsdagen starten op 4 november 2022 en zijn circa eens per 2 weken op de vrijdag op de Hogeschool van Amsterdam.

Lesdagen

De lestijden zijn van 10:00 tot 13:00 uur. De overige lesdata worden zo gauw mogelijk bekend gemaakt. Welke lesdagen online en welke fysiek op locatie zullen zijn, wordt eveneens later nog bekend gemaakt.

Het volgen van deze module kost € 990,- (literatuur inbegrepen).

Neem voor meer informatie contact op via Emily van Houts: expertshv@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 23 september 2021