Hogeschool van Amsterdam

Programma

 • Periode:
  - dinsdag 16-3 en 23-3: 17.50-20.20 uur
  - zaterdag 27-3: 13.40-16.10 uur
  - dinsdag 30-3 en 6-4: 17.50-20.20 uur
 • Locatie:
  - Wibauthuis, Amsterdam en/of online
 • Datum inleveren eindopdracht: 25-4-2020
 • Docenten: Ivar Timmer, Rachel Rietveld
 • Studiepunten: 5 EC

U volgt de lessen als 'aanschuifstudent' samen met studenten die de gehele master Legal Management volgen. Mocht u na het volgen van een module besluiten de gehele master te volgen, dan kunt u onder voorwaarden vrijstelling krijgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 februari 2021