Hogeschool van Amsterdam
 

Legal Service Design 2

Bent u een juridische professional en wilt u meer weten over het herontwerp van processen en design thinking? Legal Service Design 2 is er op gericht om overzicht te krijgen van bestaande oplossingen voor de rechtspraktijk en zelf gericht nader onderzoek te doen naar (en een prototype te bouwen voor) de mogelijkheden van een beslissingsondersteunend systeem binnen de eigen organisatie.

Technologie moet altijd een middel tot een doel zijn. De lijst aan mislukte ICT-projecten is lang. Zo werd aantal jaar geleden het grote KEI-project in de rechtspraak stopgezet en stond recent het fraude-opsporingssysteem SyRI in de negatieve aandacht. De factoren die aan mislukkingen ten grondslag kunnen liggen zijn divers, maar veel voorkomend zijn: onvoldoende zicht op het te automatiseren proces, onvoldoende aandacht voor gebruikers en – als gevolg hiervan- onvoldoende zicht op de benodigde specificaties van een ICT-oplossing.

Binnen Legal Management wordt technologie daarom nadrukkelijk geplaatst in het licht van het (her)ontwerp van processen, met voorafgaand een grondige analyse van het te verbeteren proces en aandacht voor de wensen en behoeften van alle stakeholders. Het laatste aspect is een onderdeel van design thinking: een denkwijze die bij het (her)ontwerp van allerlei zaken kan worden ingezet. Toegepast op juridische diensten of juridische processen noemen we dit legal service design.

In de module Legal Service Design 2 leert u juridisch-inhoudelijk werk en juridische processen te analyseren, te bezien in hoeverre u deze kunt standaardiseren en deze te (her)ontwerpen met oog voor gebruikersbehoeften en de mogelijkheden van juridische informatietechnologie (legal tech). Aandacht voor de mogelijkheden van standaardiseren is hierbij noodzakelijk om tot een goed werkend, voor de praktijk ondersteunend (beslis)systeem te komen. U leert in het vak welke soorten procesondersteunende systemen er zijn en wat hun werking is. En u leert hieromtrent behoeften binnen organisaties in kaart te brengen en met een praktische oplossing te komen die de organisatie verder kan helpen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 februari 2021