Hogeschool van Amsterdam
 

Legal Management

Als legal management professional bent u de schakel tussen legal en de business. U signaleert ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die kansen bieden om juridische diensten en processen te verbeteren en/of te vernieuwen. Een legal management professional dient derhalve overstijgend naar zijn/haar organisatie te kunnen kijken. Om dit overstijgende inzicht te ontwikkelen wordt in de module Legal Management ingezoomd op de organisatie, uw rol in de organisatie en het speelveld waarbinnen de organisatie opereert.

De module bestaat uit twee delen: In deel één leert u uw organisatie beter kennen en ontwikkelt u omgevingsbewustzijn. In deel twee brengt u in kaart wat het doel en de bijbehorende aanpak van de organisatie is (strategie), hoe innovaties hier een bijdrage aan kunnen leveren en hoe u een directieteam kunt overtuigen om een verbetervoorstel uit te gaan voeren.

In het eerste deel draait het om drie hoofdvragen:

 • In wat voor organisatie werkt u?
 • Wat is de externe omgeving van uw organisatie?
 • Wat is het regelgevend kader van uw organisatie?

Vervolgens wordt aandacht besteed aan waar de organisatie voor gaat, de strategie van de organisatie, haar operatie en de mogelijkheden voor innovatie. U leert gestructureerd in kaart te brengen wat de doelstellingen zijn van de organisatie en hoe u een daarbij passende strategie kunt ontwikkelen die een optimale dienstverlening en werkwijze levert.

De belangrijkste vragen bij dit tweede deel zijn:

 • Wat wil de organisatie bereiken voor de verschillende stakeholders? (missie en doelstellingen)
 • Op welke manieren kan dat en welke keuzes maakt u? (strategie en operatie)
 • Hoe kunnen veranderingen in de context (omgeving) van de organisatie de dienstverlening en bedrijfsvoering beïnvloeden?
 • Wat is het potentieel van (mogelijke) innovaties?
 • Hoe implementeert u waardevolle innovaties?
  Hoe maakt u verandertrajecten blijvend succesvol?

Daarbij is er binnen het onderdeel Presenteren ook aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn om schriftelijk en mondeling anderen te kunnen overtuigen.

Praktische informatie

 • Periode:
  Legal Management: zaterdag 4-9, 13.40-16.10 uur, dinsdag 14, 21 en 28-9 en 12-10, 17.50-20.20 uur
  Presenteren: dinsdag 7-9 en 5-10, 17.50-20.20 uur
 • Toetsing: Een schriftelijke individuele eindopdracht en een presentatie.
 • Docenten: Robbert Land, Harm Cammel, Joost Swanborn,
  Stephan Borggreve
 • Studiebelasting: 140 uur
 • Kosten: 850 euro (excl. evt. studiemateriaal)
 • Inschrijven via: masterlm@hva.nl
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 17 juni 2021