Hogeschool van Amsterdam
 

Legal Analytics & Information Design

In de module Legal Analytics & Information Design staat het exploreren van data (data analyse en rapportage) en het presenteren van complexe juridische informatie in een visuele vorm centraal. Het vak bestaat uit twee onderdelen: Legal Data Analyse en Legal Information Design.

Legal Data Analyse

Juristen werken (ongemerkt) met veel data. Denk hierbij aan wetteksten, dashboards, rapporten en jurisprudentie. Met behulp van nieuwe technologieën kan die data beter toegankelijk gemaakt worden en is het mogelijk (verborgen) patronen of trends in de data te ontdekken. Hierdoor kan bijvoorbeeld veel beter voorspeld worden wat de uitkomst zal zijn van een rechtszaak of het levert belangrijke informatie op voor besluitvorming in de organisatie.

In deze module wordt behandeld hoe u data verzamelt en bewerkt, hoe deze te analyseren en hoe data visueel leesbaar te maken. Dit met als doel de juiste inzichten over te brengen in een begrijpelijke vorm voor de doelgroep. Hiertoe worden concrete handvatten aangereikt voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards.

Legal Design

Juristen hebben te maken met complexe juridische informatie, vastgelegd in de wet, contracten, protocollen en handboeken. Deze documenten zijn lastig te begrijpen voor niet juristen (en soms zelfs ook voor legal professionals). Met behulp van visualisatie en design is veel complexe informatie in één oogopslag duidelijk te maken. In deze module maakt u kennis met de principes van design thinking en legal information design. In combinatie met uw praktijkervaring past u deze kennis toe op een probleem uit de praktijk.

Leerdoelen

  • U kunt aangeven welke vormen van juridische data zich lenen voor analyse in de juridische beroepspraktijk.
  • U bent in staat om de nodige bewerkingen uit te voeren op ongestructureerde data, zodat deze zich lenen voor analyses.
  • U bent in staat om data visueel vorm te geven en de juiste manieren van visualisatie daarvoor te gebruiken.
  • U bent in staat om uw doelgroep te overtuigen met gebruik van data analyses en visualisatie daarvan.
  • U hebt kennis van en ervaring opgedaan in het presenteren van een onderzoek.

De module wordt afgesloten met een schriftelijke opdracht (5 EC)

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 februari 2021