Hogeschool van Amsterdam

Wie zijn wij

Team Leergang Loopbaancoaching

Mijn naam is Japke Ebbinge, sociaal psycholoog, trainer en loopbaancoach. Vanuit het vertrouwen dat iedereen in staat is zijn/haar eigen antwoorden te vinden, probeer ik goed te luisteren en aan te sluiten bij de leer-/coachvragen van de ander. Individueel en in groepen. In de Leergang Loopbaancoaching wil ik professionals steeds beter leren luisteren, naar de ander en naar zichzelf. Doel is om jezelf als instrument te ontwikkelen en dit functioneel te kunnen inzetten in je rol als loopbaanbegeleider.

Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken als systemisch werken, oplossingsgericht werken, ACT, Transactionele Analyse, focussen en de psychologie van het lichaam. Tot slot nodig ik deelnemers uit de dialogische houding te ontwikkelen waardoor het oog voor diversiteit groeit en er ruimte is voor ieders eigenheid.

Ik ben Daphne Wiersema. Voor de Leergang Psychologie van de Studiekiezer ontwikkelde ik een verdiepende collegereeks die wetenschappelijke kennis uit de psychologie koppelt aan de praktijk van loopbaanbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. In mijn colleges verbind ik diverse stromingen binnen de psychologie (en soms aanpalende disciplines) aan elkaar om zo een nieuw, en breder perspectief op (de begeleiding van) studiekiezen te geven. Ik nodig je uit om met andere ogen naar de uitoefening van je werk te kijken. Mijn doel is dat jij, gewapend met nieuwe inzichten en kennis, beter in staat bent jouw professioneel handelen te onderbouwen.

Ik ben Franz Maissan. Mensen en organisaties helpen ontwikkelen en groeien is de rode draad in mijn loopbaan. Naast docent ‘Arbeids- en organisatiepsychologie’ werk ik als trainer bij diverse (post) HBO-opleidingen. Ook run ik sinds 1996 mijn bedrijf dat gericht is op organisatie- en loopbaanadvies. Ik zet het vakgebied graag op de kaart door actief bij te dragen aan diverse beroepsorganisaties en accreditatieorganen. Ik geloof in een concrete, praktische en doelgerichte aanpak, zonder bezinning en bezieling uit het oog te verliezen.

Hadassa Kruithof en Michiel Oudega geven de verdiepende specialisatie ‘Acceptance and commitment therapy’. Beiden werken als docent en onderzoeker in de minor ‘Psychologie van Studiekeuze en Loopbaanbegeleiding’. Door hun ruime ervaring in loopbaanbegeleiding zien ze de kansen en toegevoegde waarde van het toepassen van ACT. Zo hebben zij een studiekeuzetraject ontwikkeld en uitgevoerd voor de dienst studentzaken van de HvA. Onlangs ontwikkelden ze een blended begeleidingstool, op basis van ACT, voor langstuderende studenten.

Mijn naam is Tali Gross. Naast het docentschap werk ik zelfstandig als (loopbaan)coach. Wat mij vooral inspireert is mensen in contact brengen met hun essentie, kracht of kwetsbaarheid. Door stil te staan bij blokkades en hier grip op te krijgen kan iemands natuurlijke stroom het weer overnemen en komt persoonlijke wijsheid naar boven. Daardoor ervaart men vaak zelf de oplossing, energie of ruimte om een nieuwe beweging in te zetten. In de Leergang deel ik graag mijn ervaring en kennis uit de praktijk om vol vertrouwen anderen te begeleiden in hun groeiproces.

Ik ben Zazie van der Leeuw. Onderwijskundige, trainer en keuzecoach. Ooit afgestudeerd op de effectiviteit van begeleiding tijdens een tussenjaar en eigenlijk altijd geinteresseerd gebleven in dit onderwerp. Ik begeleid nog steeds met veel plezier (aankomende) studenten bij hun (studie) keuzes en word heel blij als ik iemand zie groeien/ontwikkelen met het stuur in eigen hand en met een iets grotere dosis zelfvertrouwen. In de leergang kom ik zo nu en dan een gastcollege geven en deel ik mijn ervaring met o.a. de Self Directed Search, SDS -test.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 januari 2021