Hogeschool van Amsterdam

Programma

Deze leergang is opgebouwd uit negen masterclasses. Daarnaast kom je zes keer bijeen met een intervisiegroep, waarmee je eigen casuïstiek van coaching behandelt. Gedurende de leergang werk je aan je portfolio. In het eindgesprek staat jouw ontwikkeling centraal, wat je bespreekt aan de hand van het portfolio.

In het programma proberen we steeds zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van de groep. Daarom is in iedere masterclass ruimte voor inbreng van de groep, zoals casussen waar jij tegenaan loopt tijdens je werk.

Masterclasses

 • Je wordt bewuster van je eigen stereotypering en vooroordelen waarmee je de wereld waarneemt.
 • Je leert hoe je de werkelijke coachvraag boven water krijgt.
 • Je leert kijken met een open blik.

 • Inzicht in de verschillende ontwikkelingsstadia en welke bijdragen aan gezonde identiteitsontwikkeling.
 • Je leert werken met de SDS Zelfonderzoek voor opleidings- en loopbaankeuze test op basis van de Holland typologie
 • Scherp formuleren van coachdoelen.
 • Aansluiten op ontwikkeling en emotie.

 • De zin en onzin van testen: wanneer is testen nuttig?
 • Wat is een psychologische test?
 • Je leert testen maken, afnemen en nabespreken.

 • Kennis en inzichten in de ontwikkeling van het puberbrein: waar zijn ze goed en wat is nog in ontwikkeling? En hoe speel je hierop in?
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering (Insoo Kim Berg & Steve de Shazer): je stelt de ander in staat zelf, eigen, passende, unieke, oplossingen te vinden waarbij je uitgaat van zijn/haar sterke kanten.
 • Het inventariseren, benutten en belichten van kwaliteiten aan de hand van het Talentwiel.

 • Je leert wat ACT (Steve C. Hayes) is en wat de waarde van deze vorm van gedragstherapie is.
 • Je maakt kennis met de ACT-hexaflex; de zes kernprocessen van ACT die invloed hebben de psychologische flexibiliteit: Contact met het huidige moment, defusie, acceptatie, zelf-als-context, waarden en toegewijde actie.
 • Je leert ACT toe te passen in loopbaancoaching.

 • Je leert copingmechanismen te herkennen en te gebruiken, van de gecoachte en van jezelf.
 • Je oefent met de egotoestanden van de Transactionele Analyse: ouder, kind en volwassene.
 • Je leert werken met de posities binnen de dramadriehoek van de Transactionele

 • Je leert systemisch te kijken en handelen. Kijken naar context en daarin de coachvraag bezien.
 • We duiken in een van de meest invloedrijke systemen in ons leven: het gezin waar je vandaan komt.
 • Aan de hand van de Beschermjassentheorie (Kytlin Tjin A Djie) zet je krachtbronnen in voor loopbaancoaching
 • Werken met een genogram.

 • Je leert waarom inzicht in jezelf noodzakelijk is bij de vormgeving van de loopbaan en wat jij hier als coach in kunt betekenen.
 • De kernkwadranten van Daniel Ofman in relatie tot de psychologie van het lichaam van Annet van Laar.
 • Dieper coachen met projectie, overdracht en tegenoverdracht.

 • Hoe kies je in tijden van overvloed?
 • Welke keuzestijlen zijn er, waaraan herken je ze en hoe speel je hier adequaat op in?
 • Kiezen met hoofd, hart, buik: je leert hoe je voelen en denken met elkaar verbindt en deze inzet bij het maken van keuzes.

Masterclass Onderwijsdag
1. De psychologie van het referentiekader 20 januari 2022, 09.30 - 17.00 uur

2. Jongeren en identiteitsontwikkeling

10 maart 2022, 09.30 - 17.00 uur

3. Psychodiagnostische instrumenten

7 april 2022, 09.30 - 17.00 uur

4. Het puberbrein

12 mei 2022, 09.30 - 17.00 uur

5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

9 juni 2022, 09.30 - 17.00 uur

6. Keuzestress en coping

8 september 2022, 09.30 - 17.00 uur

7. Familiekracht @ work

6 oktober 2022, 09.30 - 17.00 uur

8. Zelfinzicht en zelfbeeld

3 november 2022, 09.30 - 17.00 uur

9. Keuzestijlen: hoe we beslissen

1 december 2022, 09.30 - 17.00 uur

Intervisiebijeenkomsten

Met zo’n vier deelnemers vorm je een intervisiegroep. Met hen kom je tijdens de leergang zes keer bijeen. Aan de hand van praktijksituaties ontvang en geef je constructieve feedback op elkaars handelen. Ter voorbereiding hierop film je jezelf tijdens het voeren van coachingsgesprekken.

Portfolio en eindgesprek

Het portfolio is een persoonlijk document waarin je je eigen ontwikkeling als loopbaancoach vastlegt. Hierin verzamel je psychologische kennis, instrumenten en vaardigheden die je zowel tijdens als na de leergang gebruikt als naslagwerk. Je rondt de leergang af met een eindgesprek met een van de trainers. In dit eindgesprek staat de rode draad in jouw ontwikkeling centraal, deze bespreken we aan de hand van het portfolio.

Erica Dijkstra
Erica Dijkstra - Decaan en docent van het Ashram College

Het opmerkelijke: aan het einde van zo'n dag heb ik meer energie dan aan het begin.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 8 oktober 2021